آبریزش

آبریزش

هرجا که بخارات آب بر روی کویلی شبنم ببندد.
ما نیازمند یک سیستم تخلیه مانند سینی درین و لوله درین و پمپ درین داریم.
گاها امکان این امر وجود دارد که تخلیه بصورت درست انجام نشود که در این زمینه باید موارد تخلیه بررسی گردد.
در مورد دیگر نحوه اتصال ادوات مدارات به خوبی انجام نشده که باید بررسی گردد.
مورد بعدی آب بند نشدن به طور اصولی می باشد که این مورد هم باید مورد بررسی قرار گیرد.
در شین تجهیز تمامی این موارد مورد بررسی قرار گرفته و رفع ایراد می گردد.

نیاز به کمک دارید؟

ارائه خدمات مهندسی جهت راه‌اندازی و بهینه‌سازی سیستم‌های برودتی توسط کارشناسان بازرگانی شین تجهیز، جهت مشاوره می توانید با کارشناسان متخصص ما در ارتباط باشید.