انتخاب صفحه

بال ولو

در طراحی بال ولو یک گوی دایره ای توخالی استفاده شده که به وسیله ی چرخش آن جریان مبرد قطع و وصل میشود.
بال ولوها قابلیت تحمل فشارهای بالا را در مسیر مبرد را دارند و معمولا تا دمای ۴۵۰ درجه سانتی گراد عملکرد خوبی دارند.
بال ولوهای مورد استفاده شده در صنعت تبرید افلب به صورت اتصال جوشی و میباشد ولی بال ولوهای مورد استفاده در صنایع دیگر مانند تاسیسات آبی و صنایع نفت و گاز به صورت اتصال جوشی و فلنجی‌میباشد.
از برندها و کمپانی های سازنده بال‌ولو در صنعت تبرید میتوان به کستل ، دانفوس، آلکو اشاره کرد که در زیر انواع آن با اطلاعات فنی کامل آن را مشاهده میکنید

بال ولومدلسایز اتصالنوع اتصالفشار کاری قطر توپیطولوزن
دانفوسسوپاپ دارGBC 6s1/4 inch جوشی45 bar0.55 inch5.43 inch0.44 lbs
GBC 10s3/8 inchجوشی45 bar0.55 inch5.43 inch0.44 lbs
GBC 12s1/2 inchجوشی45 bar0.55 inch6.3 inch0.44 lbs
GBC 16s5/8 inchجوشی45 bar0.55 inch6.3 inch0.44 lbs
GBC 18s3/4 inchجوشی45 bar0.75 inch7.28 inch0.88 lbs
GBC 22s7/8 inchجوشی45 bar0.75 inch7.28 inch0.88 lbs
GBC 28s1 1/8 inchجوشی45 bar1 inch8.19 inch1.98 lbs
GBC 35s1 3/8 inchجوشی45 bar1.26 inch9.88 inch3.09 lbs
GBC 42s1 5/8 inchجوشی45 bar1.5 inch11.06 inch4.85 lbs
GBC 54s2 1/8 inchجوشی45 bar1.97 inch12 inch9.26 lbs
GBC 67s2 5/8 inchجوشی45 bar1.97 inch12 inch9.7 lbs
GBC 79s3 1/8 inchجوشی45 bar1.97 inch12 inch9.92 lbs
بدون سوپاپ GBC 6s1/4 inch جوشی45 bar0.55 inch5.43 inch0.44 lbs
GBC 10s3/8 inchجوشی45 bar0.55 inch5.43 inch0.44 lbs
GBC 12s1/2 inchجوشی45 bar0.55 inch6.3 inch0.44 lbs
GBC 16s5/8 inchجوشی45 bar0.55 inch6.3 inch0.44 lbs
GBC 18s3/4 inchجوشی45 bar0.75 inch7.28 inch0.88 lbs
GBC 22s7/8 inchجوشی45 bar0.75 inch7.28 inch0.88 lbs
GBC 28s1 1/8 inchجوشی45 bar1 inch8.19 inch1.98 lbs
GBC 35s1 3/8 inchجوشی45 bar1.26 inch9.88 inch3.09 lbs
GBC 42s1 5/8 inchجوشی45 bar1.5 inch11.06 inch4.85 lbs
GBC 54s2 1/8 inchجوشی45 bar1.97 inch12 inch9.26 lbs
GBC 67s2 5/8 inchجوشی45 bar1.97 inch12 inch9.7 lbs
GBC 79s3 1/8 inchجوشی45 bar1.97 inch12 inch9.92 lbs
کستلبدون سوپاپ 6570/2جوشی1/4 inch 45 bar10 mm121 mm198 gr
6570/3جوشی3/8 inch 45 bar10 mm121 mm201 gr
6570/4جوشی1/2 inch 45 bar10 mm121 mm201 gr
6570/5جوشی5/8 inch 45 bar15 mm139 mm311 gr
6570/6جوشی3/4 inch 45 bar15 mm139 mm311 gr
6570/7جوشی7/8 inch 45 bar19 mm175 mm570 gr
6570/9جوشی1 1/8 inch 45 bar25 mm204 mm708 gr
6590/11جوشی1 3/8 inch 45 bar32 mm210 mm1518 gr
6590/13جوشی1 5/8 inch 45 bar239 mm239 mm2470 gr
6590/17جوشی2 1/8 inch 45 bar275 mm275 mm4360 gr
سوپاپ دار6571/5جوشی5/8 inch 45 bar10 mm138 mm208 gr
6571/7جوشی7/8 inch 45 bar15 mm175 mm360 gr
6571/9جوشی1 1/8 inch 45 bar19 mm206 mm601 gr
6571/11جوشی1 3/8 inch 45 bar25 mm245 mm840 gr
6591/13جوشی1 5/8 inch 45 bar32 mm239 mm2470 gr
6591/17جوشی2 1/8 inch 45 bar38 mm253 mm2520 gr
6591/21جوشی2 5/8 inch 45 bar50 mm275 mm4400 gr
هنریسوپاپ دار937203جوشی3/8 inch 45 bar1/2 inch165 mm330 gr
937204جوشی1/2 inch 45 bar1/2 inch165 mm330 gr
937205جوشی5/8 inch 45 bar1/2 inch165 mm330 gr
937306جوشی3/4 inch 45 bar3/4 inch184 mm620 gr
937307جوشی7/8 inch 45 bar3/4 inch184 mm640 gr
937409جوشی1 1/8 inch 45 bar1 inch216 mm950 gr
937511جوشی1 3/8 inch 45 bar1 1/4 inch235 mm1520 gr
937613جوشی1 5/8 inch 45 bar1 1/2 inch254 mm2440 gr
937617جوشی2 1/8 inch 45 bar2 inch289 mm4580 gr
937721جوشی2 5/8 inch 45 bar2 inch327 mm5040 gr
947203جوشی3/8 inch 45 bar1/2 inch165 mm330 gr
947204جوشی1/2 inch 45 bar1/2 inch165 mm330 gr
947205جوشی5/8 inch 45 bar1/2 inch165 mm330 gr
947206جوشی3/4 inch 45 bar3/4 inch184 mm620 gr
947307جوشی7/8 inch 45 bar3/4 inch184 mm640 gr
947409جوشی1 1/8 inch 45 bar1 inch216 mm950 gr
947511جوشی1 3/8 inch 45 bar1 1/4 inch235 mm1520 gr
بدون سوپاپ 907203جوشی3/8 inch 45 bar1/2 inch165 mm330 gr
907204جوشی1/2 inch 45 bar1/2 inch165 mm330 gr
907205جوشی5/8 inch 45 bar1/2 inch165 mm330 gr
907306جوشی3/4 inch 45 bar3/4 inch184 mm620 gr
907307جوشی7/8 inch 45 bar3/4 inch184 mm640 gr
907409جوشی1 1/8 inch 45 bar1 inch216 mm950 gr
907511جوشی1 3/8 inch 45 bar1 1/4 inch235 mm1520 gr
907613جوشی1 5/8 inch 45 bar1 1/2 inch254 mm2440 gr
907617جوشی2 1/8 inch 45 bar2 inch289 mm4580 gr
GMCسوپاپ دارBV6Aجوشی3/4 inch 45 bar20 mm153 mm595 gr
BV7Aجوشی7/8 inch 45 bar20 mm169 mm640 gr
BV9Aجوشی1 1/8 inch 45 bar25 mm207 mm935 gr
BV11Aجوشی1 3/8 inch 45 bar32 mm245 mm1835 gr
BV13Aجوشی1 5/8 inch 45 bar38 mm260 mm2680 gr
BV17Aجوشی2 1/8 inch 45 bar50 mm294 mm4560 gr
BV21Aجوشی2 5/8 inch 45 bar50 mm294 mm4635 gr
بدون سوپاپ BV2جوشی1/4 inch 45 bar12 mm120 mm290 gr
BV3جوشی3/8 inch 45 bar12 mm120 mm292 gr
BV4جوشی1/2 inch 45 bar12 mm122 mm295 gr
BV5جوشی5/8 inch 45 bar12 mm135 mm298 gr
BV6جوشی3/4 inch 45 bar20 mm153 mm595 gr
BV7جوشی7/8 inch 45 bar20 mm169 mm640 gr
BV9جوشی1 1/8 inch 45 bar25 mm207 mm935 gr
BV11جوشی1 3/8 inch 45 bar32 mm245 mm1835 gr
BV13جوشی1 5/8 inch 45 bar38 mm260 mm2680 gr
BV17جوشی2 1/8 inch 45 bar50 mm294 mm4560 gr
BV21جوشی2 5/8 inch 45 bar50 mm294 mm4635 gr
به کمک نیاز دارید؟ الان پیام بدهید