تست ازت

تست ازت

تست ازت در سیستم تهویه مطبوع زمانی انجام می شود.
که می خواهیم یک سیکل تبرید را رفع نشتی کنیم.
یا بعد از اتمام لوله کشی مسی برای اطمینان پیدا کردن از عدم وجود هر گونه نشتی این تست را انجام دهیم.
این امر توسط افراد شین تجهیز با استفاده از گیج های فشارسنج دقیق و بر اساس فشار مشخص هر سیستم صورت می پذیرد.

نیاز به کمک دارید؟

ارائه خدمات مهندسی جهت راه‌اندازی و بهینه‌سازی سیستم‌های برودتی توسط کارشناسان بازرگانی شین تجهیز، جهت مشاوره می توانید با کارشناسان متخصص ما در ارتباط باشید.