شیر دستی

شیر دستی

شیرهای دستی دارای انواع اتصالات جوشی و مهره ای در سایزهای مختلف میباشند و با مبردهای مختلف سازگار هستند.
شرکت های مختلفی سازنده و تولید کننده ی شیرهای دستی هستند که از مهمترین آنها میتوان به دانفوس، کستل، GMC و اشاره کرد.
در حداول و کاتالوگ های زیر اطلاعات فنی شیرهای دستی را مشاهده میکنید.

شیرهای دستی دارای انواع اتصالات جوشی و مهره ای در سایزهای مختلف میباشند و با مبردهای مختلف سازگار هستند.
شرکت های مختلفی سازنده و تولید کننده ی شیرهای دستی هستند که از مهمترین آنها میتوان به دانفوس، کستل، GMC و اشاره کرد.
در حداول و کاتالوگ های زیر اطلاعات فنی شیرهای دستی را مشاهده میکنید.

شیر دستیدانفوسمدلنوع اتصالسایز اتصالطول کلوزن خالصماکزیمم فشار کاری
BML 6مهره ای 1/4 inch77 mm 300 gr28 bar
BML 10مهره ای 3/8 inch 85 mm400 gr28 bar
BML 12مهره ای 1/2 inch102 mm500 gr28 bar
BML 15مهره ای 5/8 inch 118 mm700 gr28 bar
BML 6 Sجوشی اتصال بدنه1/4 inch117 mm300 gr28 bar
BML 10 Sجوشی اتصال بدنه3/8 inch 117 mm400 gr28 bar
BML 12 Sجوشی اتصال بدنه1/2 inch128 mm500 gr28 bar
BML 15 Sجوشی اتصال بدنه5/8 inch165 mm700 gr28 bar
BML 18 Sجوشی اتصال بدنه3/4 inch176 mm800 gr28 bar
BML 22 Sجوشی اتصال بدنه7/8 inch181 mm800 gr28 bar
BML 6 Sجوشی اتصال مسی1/4 inch65 mm300 gr28 bar
BML 10 Sجوشی اتصال مسی3/8 inch72 mm400 gr28 bar
BML 12 Sجوشی اتصال مسی1/2 inch87 mm500 gr28 bar
BML 15 Sجوشی اتصال مسی5/8 inch 106 mm700 gr28 bar
BML 18 Sجوشی اتصال مسی3/4 inch103 mm800 gr28 bar
BML 22 Sجوشی اتصال مسی7/8 inch103 mm800 gr28 bar
BMT 6مهره ای سه راهه1/4 inch65 mm300 gr28 bar
کستل6210/2مهره ای1/4 inch 58 mm200 gr28 bar
6210/3مهره ای3/8 inch 74 mm325 gr28 bar
6210/4مهره ای1/2 inch78 mm335 gr28 bar
6210/5مهره ای5/8 inch78 mm340 gr28 bar
6210/6مهره ای3/4 inch98 mm655 gr28 bar
6220/2جوشی1/4 inch53mm195 gr28 bar
6220/3جوشی3/8 inch 61 mm300 gr28 bar
6220/4جوشی1/2 inch70 mm305 gr28 bar
6220/5جوشی5/8 inch71 mm305 gr28 bar
6220/6جوشی3/4 inch92 mm580 gr28 bar
6220/7جوشی7/8 inch94 mm645 gr28 bar

نیاز به کمک دارید؟

ارائه خدمات مهندسی جهت راه‌اندازی و بهینه‌سازی سیستم‌های برودتی توسط کارشناسان بازرگانی شین تجهیز، جهت مشاوره می توانید با کارشناسان متخصص ما در ارتباط باشید.