انتخاب صفحه

چک ولو

چک ولو معمولا در سیستم هایی که چند اواپراتور دارند یا کندانسور در سطح بالاتری از کمپرسور قرار گرفته است استفاده میشود.
از کمپانی های سازنده ی چک ولوها در صنایع برودتی میتوان به کستل، دانفوس، GMC اشاره کرد.
در جداول پایین میتوانید اطلاعات فنی مدلها در برندهای مختلف چک ولوها را مشاهده کنید

چک ولو کستلنوع مدلنوع اتصالسایز اتصالفشار کاریطولوزن
3122 سری 3122/7جوشی7/8 inch 45 bar 100 mm 1190 gr
3122/9جوشی 1 1/8 inch 45 bar 100 mm 1190 gr
3122/11جوشی 1 3/8 inch 45 bar 118 mm1577 gr
3122/13جوشی 1 5/8 inch 45 bar 141 mm2990 gr
3122/17جوشی 2 1/8 inch 45 bar 173 mm4665 gr
3124N سری3124N/7جوشی / 180 درجه 7/8 inch 45 bar 80 mm855 gr
3124N/9جوشی / 180 درجه 1 1/8 inch 45 bar 80 mm867 gr
3124N/11جوشی / 180 درجه 1 3/8 inch 45 bar 92 mm1130 gr
3124N/13جوشی / 180 درجه 1 5/8 inch 45 bar 121 mm1280 gr
3124N/17جوشی / 180 درجه 2 1/8 inch 45 bar 157 mm1360 gr
3125N سری3125N/7جوشی / 90 درجه7/8 inch 45 bar 80 mm855 gr
3125N/9جوشی / 90 درجه1 1/8 inch 45 bar 80 mm867 mm
3125N/11جوشی / 90 درجه1 3/8 inch 45 bar 92 mm1130 mm
3125N/13جوشی / 90 درجه1 5/8 inch 45 bar 121 mm1280 mm
3125N/17جوشی / 90 درجه2 1/8 inch 45 bar 157 mm1360 mm
3112W سری3112W/2مهره ای1/4 inch45 bar 58 mm 60 gr
3112W/3مهره ای3/8 inch 45 bar 70 mm100 gr
3112W/4مهره ای1/2 inch 45 bar 75 mm132 gr
3112W/5مهره ای5/8 inch 45 bar 87 mm204 gr
3112W/6مهره ای3/4 inch 45 bar 100 mm 330 gr
3113W سری3113W/2مهره ای1/4 inch 45 bar 58 mm 60 gr
3113W/3مهره ای3/8 inch 45 bar 70 mm100 gr
3113W/4مهره ای1/2 inch 45 bar 75 mm132 gr
3113W/5مهره ای5/8 inch 45 bar 87 mm204 gr
3113W/6مهره ای3/4 inch 45 bar 100 mm 330 gr
3132W سری3132W/2جوشی1/4 inch 45 bar 93 mm65 gr
3132W/3جوشی3/8 inch 45 bar 108 mm120 gr
3132W/4جوشی1/2 inch 45 bar 133 mm157 gr
3132W/5جوشی5/8 inch 45 bar 140 mm220 gr
3132W/6جوشی3/4 inch 45 bar 165 mm304 gr
3132W/7جوشی7/8 inch 45 bar 165 mm304 gr
3133W سری 3133W/2جوشی1/4 inch 45 bar 93 mm65 gr
3133W/3جوشی3/8 inch 45 bar 108 mm120 gr
3133W/4جوشی1/2 inch 45 bar 133 mm157 gr
3133W/5جوشی5/8 inch 45 bar 140 mm220 gr
3133W/6جوشی3/4 inch 45 bar 165 mm304 gr
3133W/7جوشی7/8 inch 45 bar 165 mm304 gr
دانفوسNRV 6Sجوشی1/4 inch45 bar 92 mm100 gr
NRV 10Sجوشی3/8 inch 45 bar 109 mm200 gr
NRVH 10Sجوشی3/8 inch 45 bar 109 mm200 gr
NRV 12S جوشی1/2 inch 45 bar 131 mm200 gr
NRVH 12Sجوشی1/2 inch 45 bar 131 mm200 gr
NRV 16Sجوشی5/8 inch 45 bar 138 mm300 gr
NRVH 16Sجوشی5/8 inch 45 bar 138 mm300 gr
NRV 19Sجوشی3/4 inch 45 bar 165 mm400 gr
NRVH 19Sجوشی3/4 inch 45 bar 165 mm400 gr
هنریمگنتیکF6306جوشی1/4 inch45 bar 102 mm900 gr
F6307جوشی3/8 inch 45 bar 102 mm900 gr
F6308جوشی1/2 inch 45 bar 127 mm150 gr
F6309جوشی5/8 inch 45 bar 127 mm150 gr
F6310جوشی3/4 inch 45 bar 178 mm390 gr
F6311جوشی7/8 inch 45 bar 178 mm390 gr
F6312جوشی1 1/8 inch 45 bar 213 mm670 mm
F6314جوشی1 5/8 inch 45 bar 267 mm1630 gr
F6315جوشی2 1/8 inch 45 bar 305 mm2470 gr
F6316جوشی2 5/8 inch45 bar 330 mm3540 gr
205 سری205-7/8جوشی7/8 inch 45 bar 108 mm1100 gr
205-1 1/8جوشی1 1/8 inch 45 bar 124 mm2020 gr
205-1 3/8-CEجوشی1 3/8 inch 45 bar 137 mm2640 gr
205-1 5/8-CEجوشی1 5/8 inch 45 bar 165 mm4430 gr
205-2 1/8-CEجوشی2 1/8 inch 45 bar 216 mm7750 gr
205-2 5/8-CEجوشی2 5/8 inch45 bar 279 mm12500 gr
سری NRVNRV14جوشی7/8 inch 45 bar 70 mm600 gr
NRV18جوشی1 1/8 inch 45 bar 70 mm530 gr
NRV22-CEجوشی1 3/8 inch 45 bar 102 mm1300 gr
NRV26-CEجوشی1 5/8 inch 45 bar 102 mm1200 gr
سری NRVENRV14Eجوشی7/8 inch 45 bar 191 mm770 gr
NRV18Eجوشی1 1/8 inch 45 bar 225 mm790 gr
NRV22E-CEجوشی1 3/8 inch 45 bar 264 mm1700 gr
NRV26E-CEجوشی1 5/8 inch 45 bar 270 mm1600 gr
GMCسری CV1CV1/2مهره ای1/4 inch45 bar 74 mm110 gr
CV1/3مهره ای3/8 inch45 bar 81 mm130 gr
CV1/4مهره ای1/2 inch45 bar 83 mm180 gr
CV1/5مهره ای5/8 inch45 bar 99 mm290 gr
CV1/6مهره ای3/4 inch45 bar 110 mm410 gr
سری CV2CV2/7جوشی7/8 inch45 bar 100 mm 1128 gr
CV2/9جوشی1 1/8 inch45 bar 100 mm 1032 gr
CV2/11جوشی1 3/8 inch45 bar 118 mm1500 gr
CV2/13جوشی1 5/8 inch45 bar 141 mm3152 gr
CV2/17جوشی2 1/8 inch45 bar 173 mm4700 gr
سری CV3CV3/2جوشی1/4 inch45 bar 128 mm115 gr
CV3/3جوشی3/8 inch45 bar 128 mm125 gr
CV3/4جوشی1/2 inch45 bar 131 mm182 gr
CV3/5جوشی5/8 inch45 bar 145 mm254 gr
CV3/6جوشی3/4 inch45 bar 145 mm350 gr
CV3/7جوشی7/8 inch45 bar 166 mm400 gr
سری CV4CV4/7جوشی7/8 inch45 bar 170 mm1236 gr
CV4/9جوشی1 1/8 inch45 bar 200 mm1211 gr
CV4/11جوشی1 3/8 inch45 bar 232 mm1740 gr
CV4/13جوشی1 5/8 inch45 bar 255 mm3530 gr
CV4/17جوشی2 1/8 inch45 bar 284 mm5250 gr
CV4/21جوشی2 5/8 inch45 bar 284 mm5320 gr
CV4/25جوشی3 1/8 inch45 bar 329 mm5960 gr

به کمک نیاز دارید؟ الان پیام بدهید