کمپرسور بریستول

کمپرسور بریستول

اگر به دنبال خرید کمپرسور بریستول هستید میتوانید از طریق جدول فنی کمپرسور بریستول که در زیر برای شما مشخص کرده ایم مشخصات کمپرسور مورد نیاز خود را بیابید.
برای سفارش محصول میتوانید از طریق فرم ثبت سفارش و یا ازطریق تماس با بازرگانی شین تجهیز کمپرسور بریستول مورد نظر خود را سفارش بدهید.
بازرگانی شین تجهیز واردکننده اصلی کمپرسور بریستول به ایران است. و تمام محصولات را در کوتاهترین زمان ممکن به سراسر ایران ارسال میکند.

اگر به دنبال خرید کمپرسور بریستول هستید میتوانید از طریق جدول فنی کمپرسور بریستول که در زیر برای شما مشخص کرده ایم مشخصات کمپرسور مورد نیاز خود را بیابید.
برای سفارش محصول میتوانید از طریق فرم ثبت سفارش و یا ازطریق تماس با بازرگانی شین تجهیز کمپرسور بریستول مورد نظر خود را سفارش بدهید.
بازرگانی شین تجهیز واردکننده اصلی کمپرسور بریستول به ایران است. و تمام محصولات را در کوتاهترین زمان ممکن به سراسر ایران ارسال میکند.

کمپرسور بریستولپیستونی هرماتیکمدلظرفیتمیزان شارژ روغنوزن سایز اتصالات ساکشنسایز اتصالات دیس شارژنوع برق مصرفینوع گاز مصرفی
سری H22AH22A503ABC49000 BTU/H1.6 lit39.7 kg7/8 inch1/2 inch تک فاز
H22A543ABC53400 BTU/H1.6 lit39.7 kg7/8 inch1/2 inch تک فاز
H22A583ABC57100 BTU/H1.6 lit42.2 kg7/8 inch1/2 inch تک فاز
H22A623ABC60800 BTU/H1.6 lit42.2 kg7/8 inch1/2 inch تک فاز
H22A503DBL49000 BTU/H 1.6 lit36.1 kg7/8 inch1/2 inch تک فازR 22
H22A543DBL 53400 BTU/H 1.6 lit36.1 kg7/8 inch1/2 inch تک فازR 22
H22A563DBL55600 BTU/H 1.6 lit37.6 kg7/8 inch1/2 inch تک فازR 22
H22A623DBL60800 BTU/H 1.6 lit37.6 kg7/8 inch1/2 inch تک فازR 22
H22A503DBE49000 BTU/H 1.6 lit36.1 kg7/8 inch1/2 inch سه فازR 22
H22A543DBE53400 BTU/H 1.6 lit36.1 kg7/8 inch1/2 inch سه فازR 22
H22A583DBE55600 BTU/H 1.6 lit37.6 kg7/8 inch1/2 inch سه فازR 22
H22A623DBE60800 BTU/H 1.6 lit37.6 kg7/8 inch1/2 inch سه فازR 22
سری H2EBH2EB153ABK12500 BTU/H 1.2 lit24.5 kg1/2 inch3/8 inch تک فازR 22
H2EB173ABK14200 BTU/H 1.2 lit24.5 kg1/2 inch3/8 inch تک فازR 22
H2EB193ABK15400 BTU/H 1.2 lit24.5 kg1/2 inch3/8 inch تک فازR 22
H2EB223ABK18200 BTU/H 1.2 lit24.7 kg1/2 inch3/8 inch تک فازR 22
H2EB243ABK20550 BTU/H 1.2 lit24.8 kg1/2 inch3/8 inch تک فازR 22
H2EB263ABK22600 BTU/H 1.2 lit24.8 kg1/2 inch3/8 inch تک فازR 22
H2EB283ABK23340 BTU/H 1.2 lit24.8 kg1/2 inch3/8 inch تک فازR 22
H2EB293ABK24300 BTU/H 1.2 lit24.8 kg1/2 inch3/8 inch تک فازR 22
H2EB323ABK26400 BTU/H 1.2 lit24.8 kg1/2 inch3/8 inch تک فازR 22
H2EB22SABK18600 BTU/H 1.2 lit24.5 kg1/2 inch3/8 inch تک فازR 22
H2EB24SABK20200 BTU/H 1.2 lit24.5 kg1/2 inch3/8 inch تک فازR 22
H2EB29SABK24500 BTU/H 1.2 lit24.5 kg1/2 inch3/8 inch تک فازR 22
H2EB32SABK26000 BTU/H 1.2 lit24.5 kg1/2 inch3/8 inch تک فازR 22
سری H23AH23A383ABK32400 BTU/H 1.5 lit35.5 kg7/8 inch1/2 inchتک فازR 22
H23A423ABK35000 BTU/H 1.5 lit35.5 kg7/8 inch1/2 inchتک فازR 22
H23A463ABK39400 BTU/H 1.6 lit38.6 kg7/8 inch1/2 inchتک فازR 22
H23A383DBE32000 BTU/H 1.5 lit 33.6 kg7/8 inch1/2 inchسه فازR 22
H23A423DBE35500 BTU/H 1.5 lit33.6 kg7/8 inch1/2 inchسه فازR 22
H23A463DBE39700 BTU/H 1.6 lit33.6 kg7/8 inch1/2 inchسه فازR 22
H23A503DBE42380 BTU/H 1.6 lit36.1 kg7/8 inch1/2 inchسه فازR 22
H23A543DBE46500 BTU/H 1.6 lit36.1 kg7/8 inch1/2 inchسه فازR 22
H23A563DBE47500 BTU/H 1.6 lit37.7 kg7/8 inch1/2 inchسه فازR 22
H23A583DBE49200 BTU/H 1.6 lit37.7 kg7/8 inch1/2 inchسه فازR 22
H23A623DBE51800 BTU/H 1.6 lit37.7 kg7/8 inch1/2 inchسه فازR 22
سری H29AH29A383CBC37800 BTU/H 1.9 lit42.3 kg7/8 inch1/2 inchتک فازR 22
H29A403CBC40150 BTU/H 1.9 lit45.5 kg7/8 inch1/2 inchتک فازR 22
H29A423CBC42685 BTU/H 1.9 lit45.5 kg7/8 inch1/2 inchتک فازR 22
H29A443CBC45300 BTU/H 1.9 lit46.1 kg7/8 inch1/2 inchتک فازR 22
H29A473CBC47130 BTU/H 1.9 lit48 kg7/8 inch1/2 inchتک فازR 22
H29A503CBC50450 BTU/H 1.9 lit48 kg7/8 inch1/2 inchتک فازR 22
H29A543CBC54027 BTU/H 1.9 lit48 kg7/8 inch1/2 inchتک فازR 22
H29A563CBC56700 BTU/H 1.9 lit48 kg7/8 inch1/2 inchتک فازR 22
H29A583CBC57860 BTU/H 1.9 lit48 kg7/8 inch1/2 inchتک فازR 22
H29A623CBC61100 BTU/H 1.9 lit48 kg7/8 inch1/2 inchتک فازR 22
H29A383DBV38226 BTU/H 1.9 lit42 kg7/8 inch1/2 inchسه فازR 22
H29A423DBV42685 BTU/H 1.9 lit42 kg7/8 inch1/2 inchسه فازR 22
H29A473DBV47128 BTU/H 1.9 lit43 kg7/8 inch1/2 inchسه فازR 22
H29A503DBV50711 BTU/H 1.9 lit45.7 kg7/8 inch1/2 inchسه فازR 22
H29A563DBV56600 BTU/H 1.9 lit48 kg7/8 inch1/2 inchسه فازR 22
H29A623DBV 60700 BTU/H 1.9 lit48 kg7/8 inch1/2 inchسه فازR 22
H29A723DBV72600 BTU/H 1.9 lit48 kg7/8 inch1/2 inchسه فازR 22
سری H2NGH2NG094GPD-287700 BTU/H 3.3 lit69.5 kg1 1/8 inch 1 1/8 inch سه فازR 22
H2NG104GPD-2101800 BTU/H 3.3 lit71.4 kg1 1/8 inch 1 1/8 inch سه فازR 22
H2NG124GPD-2119400 BTU/H 3.3 lit75 kg1 1/8 inch 1 1/8 inch سه فازR 22
H2NG184GPD-2183200 BTU/H 7.8 lit109.5 kg1 1/8 inch 1 1/8 inch سه فازR 22
H2NG204GPD-2212400 BTU/H 7.8 lit112.7 kg1 1/8 inch 1 1/8 inch سه فازR 22
H2NG244GPD-2252900 BTU/H 7.8 lit118.8 kg1 1/8 inch 1 1/8 inch سه فازR 22
سری H25AH25A32QCBC32000 BTU/H 1.9 lit41.8 kg3/4 inch1/2 inchتک فازR 22
H25A35QCBC34900 BTU/H 1.9 lit41.8 kg3/4 inch1/2 inchتک فازR 22
H25A38QCBC37900 BTU/H 1.9 lit41.8 kg3/4 inch1/2 inchتک فازR 22
H25A42QCBC41800 BTU/H 1.9 lit45.5 kg3/4 inch1/2 inchتک فازR 22
H25A46QCBC46100 BTU/H 1.9 lit45.5 kg3/4 inch1/2 inchتک فازR 22
H25A50QCBC49000 BTU/H 1.9 lit47.7 kg3/4 inch1/2 inchتک فازR 22
H25A54QCBC53500 BTU/H 1.9 lit47.7 kg3/4 inch1/2 inchتک فازR 22
H25A56QCBC55600 BTU/H 1.9 lit47.7 kg3/4 inch1/2 inchتک فازR 22
H25A62QCBC61000 BTU/H 1.9 lit47.7 kg3/4 inch1/2 inchتک فازR 22
H25A32QDBE32000 BTU/H 1.9 lit41.8 kg3/4 inch1/2 inchسه فازR 22
H25A35QDBE34900 BTU/H 1.9 lit41.8 kg3/4 inch1/2 inchسه فازR 22
H25A38QDBE37900 BTU/H 1.9 lit41.8 kg3/4 inch1/2 inchسه فازR 22
H25A42QDBE41800 BTU/H 1.9 lit42.7 kg3/4 inch1/2 inchسه فازR 22
H25A46QDBE46100 BTU/H 1.9 lit42.7 kg3/4 inch1/2 inchسه فازR 22
H25A50QDBE49000 BTU/H 1.9 lit45.5 kg3/4 inch1/2 inchسه فازR 22
H25A54QDBE53500 BTU/H 1.9 lit45.5 kg3/4 inch1/2 inchسه فازR 22
H25A56QDBE55600 BTU/H 1.9 lit47.7 kg3/4 inch1/2 inchسه فازR 22
H25A62QDBE61000 BTU/H 1.9 lit47.7 kg3/4 inch1/2 inchسه فازR 22
سری H82JH82J183DBL15300 BTU/H 1 lit29 kg3/4 inch1/2 inchتک فازR 410
H82J193DBL16400 BTU/H 1 lit29 kg 3/4 inch1/2 inchتک فازR 410
H82J213DBL17700 BTU/H 1 lit29 kg3/4 inch1/2 inchتک فازR 410
H82J223DBL18800 BTU/H 1 lit29 kg3/4 inch1/2 inchتک فازR 410
H82J263DBL22300 BTU/H 1.2 lit31 kg3/4 inch1/2 inchتک فازR 410
H82J273DBL22800 BTU/H 1.2 lit31 kg3/4 inch1/2 inchتک فازR 410
H82J283DBL23800 BTU/H 1.2 lit31 kg3/4 inch1/2 inchتک فازR 410
H82J293DBL25100 BTU/H 1.2 lit31 kg3/4 inch1/2 inchتک فازR 410
H82J323DBL27000 BTU/H 1.2 lit31 kg3/4 inch1/2 inchتک فازR 410
H82J333DBL28400 BTU/H 1.2 lit39 kg3/4 inch1/2 inchتک فازR 410
H82J353DBL29700 BTU/H 1.2 lit37 kg3/4 inch1/2 inchتک فازR 410
H82J373DBL32700 BTU/H 1.2 lit39 kg3/4 inch1/2 inchتک فازR 410
H82J403DBL33600 BTU/H 1.2 lit39 kg3/4 inch1/2 inchتک فازR 410
H82J183DBV15300 BTU/H 1 lit29 kg 3/4 inch1/2 inchسه فازR 410
H82J193DBV16400 BTU/H 1 lit28.3 kg3/4 inch1/2 inchسه فازR 410
H82J213DBV17700 BTU/H 1 lit29 kg3/4 inch1/2 inchسه فازR 410
H82J223DBV18800 BTU/H 1 lit29 kg3/4 inch1/2 inchسه فازR 410
H82J263DBV22300 BTU/H 1.2 lit31 kg3/4 inch1/2 inchسه فازR 410
H82J273DBV22800 BTU/H 1.2 lit31 kg3/4 inch1/2 inchسه فازR 410
H82J283DBV23800 BTU/H 1.2 lit31 kg3/4 inch1/2 inchسه فازR 410
H82J293DBV25100 BTU/H 1.2 lit31 kg3/4 inch1/2 inchسه فازR 410
H82J303DBV25600 BTU/H 1.2 lit31.1 kg3/4 inch1/2 inchسه فازR 410
H82J323DBV27000 BTU/H 1.2 lit31 kg3/4 inch1/2 inchسه فازR 410
H82J333DBV28400 BTU/H 1.2 lit31 kg3/4 inch1/2 inchسه فازR 410
H82J353DBV29700 BTU/H 1.2 lit39 kg3/4 inch1/2 inchسه فازR 410
H82J373DBV32700 BTU/H 1.2 lit39 kg3/4 inch1/2 inchسه فازR 410
H82J403DBV33600 BTU/H 1.2 lit39 kg3/4 inch1/2 inchسه فازR 410
H82J423DBV35800 BTU/H 1.2 lit37 kg3/4 inch1/2 inchسه فازR 410
H82J443DBV37600 BTU/H 1.2 lit37 kg3/4 inch1/2 inchسه فازR 410
H82J463DBV39400 BTU/H 1.2 lit37.9 kg3/4 inch1/2 inchسه فازR 410
سری H73AH73A383ABK27579 BTU/H 1.5 lit35.5 kg5/8 inch3/8 inchتک فازR 407
H73A423ABK29782 BTU/H 1.5 lit35.5 kg5/8 inch3/8 inchتک فازR 407
H73A463ABK33398 BTU/H 1.6 lit38.6 kg5/8 inch3/8 inchتک فازR 407
H73A383DBE26728 BTU/H 1.5 lit33.6 kg5/8 inch3/8 inchسه فازR 407
H73A423DBE29965 BTU/H 1.5 lit33.6 kg5/8 inch3/8 inchسه فازR 407
H73A463DBE33012 BTU/H 1.6 lit33.6 kg5/8 inch3/8 inchسه فازR 407
H73A503DBE35932 BTU/H 1.6 lit36.1 kg5/8 inch3/8 inchسه فازR 407
H73A543DBE39136 BTU/H 1.6 lit36.1 kg5/8 inch3/8 inchسه فازR 407
H73A563DBE40441 BTU/H 1.6 lit37.7 kg5/8 inch3/8 inchسه فازR 407
H73A623DBE44050 BTU/H 1.6 lit37.7 kg5/8 inch3/8 inchسه فازR 407

نیاز به کمک دارید؟

ارائه خدمات مهندسی جهت راه‌اندازی و بهینه‌سازی سیستم‌های برودتی توسط کارشناسان بازرگانی شین تجهیز، جهت مشاوره می توانید با کارشناسان متخصص ما در ارتباط باشید.