کمپرسور منیروپ دانفوس

کمپرسور منیروپ دانفوس

کمپرسور منیروپ دانفوس از نوع کمپرسورهای رفت و برگشتی یا پیستونی هستند. منیروپ از شرکت‌های سازنده کمپرسور در جهان است که در گذشته به‌شکل مستقل کار می‌کرد اما امروزه به‌عنوان یکی از زیربرندهای کمپانی دانفوس فعالیت می‌کند. کمپرسورهای منیروپ از نوع پیستونی هرمتیک (بسته و غیرقابل تعمیر) هستند. در ادامه قیمت مدل‌های مختلف را مشاهده نمایید.

نمایش 1–12 از 47 نتیجه

</
دانفوسمنیروپسری MTمدل کمپرسورنوع کمپرسورروغن مصرفیبرق مصرفیظرفیت وزنتعداد سیلندرسایز اتصالات دیس شارژسایز اتصالات ساکشن
MT 018 JA - 5VMپیستونی160 P مینرالتک فاز 1.5 HP21 kg13/8 * 1 inch1/2 * 1 inch
MT 022 JC - 5VMپیستونی160 P مینرالتک فاز 1.8 HP21 kg13/8 * 1 inch1/2 * 1 inch
MT 028 JE - 5VMپیستونی160 P مینرالتک فاز 2.3 HP23 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MT 032 JF - 5VMپیستونی160 P مینرالتک فاز 2.7 HP24 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MT 036 JG - 5VMپیستونی160 P مینرالتک فاز 3 HP25 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MT 040 JH - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 3.4 HP26 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MT 044 HJ - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 3.7 HP35 kg21/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MT 050 HK - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 4.2 HP35 kg23/4 * 1 1/4 inch7/8 * 1 3/4 inch
MT 056 HL - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 4.7 HP37 kg23/4 * 1 1/4 inch7/8 * 1 3/4 inch
MT 064 HM - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 5.4 HP37 kg23/4 * 1 1/4 inch7/8 * 1 3/4 inch
MT 072 HN - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 6 HP40 kg23/4 * 1 1/4 inch7/8 * 1 3/4 inch
MT 080 HP - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 6.7 HP40 kg23/4 * 1 1/4 inch1 1/8 * 1 3/4 inch
MT 100 HS - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 8.4 HP60 kg43/4 * 1 1/4 inch1 1/8 * 1 3/4 inch
MT 125 HU - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 10.5 HP64 kg43/4 * 1 1/4 inch1 1/8 * 1 3/4 inch
MT 144 HV - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 12 HP67 kg43/4 * 1 1/4 inch1 1/8 * 1 3/4 inch
MT160 HW - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 13.3 HP67 kg43/4 * 1 1/4 inch1 1/8 * 1 3/4 inch
MT 018 JA - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 1.5 HP21 kg13/8 * 1 inch1/2 * 1 inch
MT 022 JC - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 1.8 HP21 kg13/8 * 1 inch1/2 * 1 inch
MT 028 JE - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 2.3 HP23 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MT 032 JF - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 2.7 HP24 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MT 036 JG - 4VMپیستونی160 P مینرالسه فاز 3 HP25 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
سری MTZMTZ 018 JA - 5VMپیستونی160 PZ پلی استر تک فاز 1.5 HP21 kg13/8 * 1 inch1/2 * 1 inch
MTZ 022 JC - 5VM پیستونی160 PZ پلی استر تک فاز 1.8 HP21 kg13/8 * 1 inch1/2 * 1 inch
MTZ 028 JE - 5VMپیستونی160 PZ پلی استر تک فاز 2.3 HP23 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MTZ 032 JF - 5VMپیستونی160 PZ پلی استر تک فاز 2.7 HP24 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MTZ 036 JG - 5VM پیستونی160 PZ پلی استر تک فاز 3 HP25 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MTZ 018 JA - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 1.5 HP21 kg13/8 * 1 inch1/2 * 1 inch
MTZ 022 JC - 4VM پیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 1.8 HP21 kg13/8 * 1 inch1/2 * 1 inch
MTZ 028 JE - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 2.3 HP23 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MTZ 032 JF - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 2.7 HP24 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MTZ 036 JG - 4VM پیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 3 HP24 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MTZ 040 JH - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 3.4 HP26 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MTZ 044 HJ - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 3.7 HP35 kg21/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
MTZ 050 HK - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 4.2 HP35 kg23/4 * 1 1/4 inch7/8 * 1 3/4 inch
MTZ 056 HL - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 4.7 HP37 kg23/4 * 1 1/4 inch7/8 * 1 3/4 inch
MTZ 064 HM - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 5.4 HP37 kg23/4 * 1 1/4 inch7/8 * 1 3/4 inch
MTZ 072 HN - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 6 HP40 kg23/4 * 1 1/4 inch7/8 * 1 3/4 inch
MTZ 080 HP - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 6.7 HP40 kg23/4 * 1 1/4 inch1 1/8 * 1 3/4 inch
MTZ 100 HS - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 8.4 HP60 kg43/4 * 1 1/4 inch1 1/8 * 1 3/4 inch
MTZ 125 HU - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 10.5 HP64 kg43/4 * 1 1/4 inch1 1/8 * 1 3/4 inch
MTZ 144 HV - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 12 HP67 kg43/4 * 1 1/4 inch1 1/8 * 1 3/4 inch
MTZ 160 HW - 4VMپیستونی160 PZ پلی استر سه فاز 13.3 HP67 kg43/4 * 1 1/4 inch1 1/8 * 1 3/4 inch
سری NTZNTZ 048 - 5VMپیستونی - تک سیلندری160 PZ پلی استر تک فاز 1.2 HP46 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
NTZ 068 - 5VMپیستونی - تک سیلندری160 PZ پلی استر تک فاز 2 HP51 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
NTZ 048 - 4VMپیستونی - تک سیلندری160 PZ پلی استر سه فاز 1.2 HP46 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
NTZ 068 - 4VMپیستونی - تک سیلندری160 PZ پلی استر سه فاز 2 HP51 kg11/2 * 1 inch5/8 * 1 1/4 inch
NTZ 096 - 4VMپیستونی - دو سیلندری160 PZ پلی استر سه فاز 2.5 HP77 kg23/4 * 1 1/4 inch7/8 * 1 3/4 inch
NTZ 108 - 4VMپیستونی - دو سیلندری160 PZ پلی استر سه فاز 3 HP77 kg23/4 * 1 1/4 inch7/8 * 1 3/4 inch
NTZ 136 - 4VMپیستونی - دو سیلندری160 PZ پلی استر سه فاز 4 HP77 kg23/4 * 1 1/4 inch1 1/8 * 1 3/4 inch
NTZ 215 - 4VMپیستونی - دو سیلندری160 PZ پلی استر سه فاز 7.5 HP137 kg43/4 * 1 1/4 inch1 1/8 * 1 3/4 inch