کمپرسور پیستونی کالترون

کمپرسور پیستونی کالترون

کمپرسور کولترن (Kulthorn) محصول کشور تایلند میباشد و از با کیفیت ترین کمپرسور های بازار به شمار میرود. کمپرسور کولری کولترن در سه سری AW، LA، KA ارائه شده که در ظرفیت های مختلف و در دو نوع سه پایه و چهار پایه موجود می باشد که به هنگام خرید می بایست حتما به تعداد پایه ها توجه داشت تا به هنگام نصب دچار مشکل نشوید.
شرکت کولترن اولین تولید کننده کمپرسور هرمتیک در کشور تایلند است که در سال 1980 تاسیس شد.
شرکت کولترن در سال اول فعالیت رسمی خود بیش از پنج میلیون کمپرسور با ظرفیت های مختلف و در خانواده های مختلف تولید کرد که در سراسر جهان توزیع و به فروش رفت که با اسقبال و رضایت گروه های مختلف مصرف کننده اعم از مسکونی، تجاری و صنعتی رو به رو شد.

نمایش دادن همه 12 نتیجه

جدول فنی کمپرسور پیستونی کالترون

کالترونمدلنوع گاز مصرفینوع برق مصرفیظرفیت
AZ A1320Y-1R134aتک فاز263 BTU/HR
AZ A1327Y-1R134aتک فاز314 BTU/HR
AZ A1330Y-1R134aتک فاز375 BTU/HR
AZ A1335-1R134aتک فاز392 BTU/HR
AZ A1340Y-1R134aتک فاز427 BTU/HR
AZ A1350Y-1R134aتک فاز505 BTU/HR
AZ A1360Y-1R134aتک فاز630 BTU/HR
AZ A1370Y-1R134aتک فاز665 BTU/HR
AZ A2340Y-1R134aتک فاز427 BTU/HR
AZ A2360YK-1R134aتک فاز630 BTU/HR
AE 2410Y-1R134aتک فاز665 BTU/HR
AE 2413Y-1R134aتک فاز427 BTU/HR
AZ A0349Y-1R134aتک فاز630 BTU/HR
AZ A0370Y-1R134aتک فاز1024 BTU/HR
AZ A0411Y-1R134aتک فاز1140 BTU/HR
AZ A0413Y-1R134aتک فاز1300 BTU/HR
AZ A9413Y-2R134aتک فاز1310 BTU/HR
AE 7423Y-1R134aتک فاز2300 BTU/HR
AE 7426Y-1R134aتک فاز2600 BTU/HR
AE 9437Y-1R134aتک فاز3363 BTU/HR
WJ 9440YK-1R134aتک فاز4028 BTU/HR
WJ 9445YK-1R134aتک فاز4710 BTU/HR
WJ 9460YK-1R134aتک فاز6250 BTU/HR
AZ A9387Y-1R134aتک فاز1518 BTU/HR
CA 9437Y-1R134aتک فاز3448 BTU/HR
CA 9440Y-1R134aتک فاز3821 BTU/HR
CA 9445Y-1R134aتک فاز4146 BTU/HR
AZ A3414Y-1R134aتک فاز1518 BTU/HR
AE 3417Y-1R134aتک فاز2000 BTU/HR
AE 3425Y-1R134aتک فاز2736 BTU/HR
AE 4425Y-1R134aتک فاز2798 BTU/HR
AE 4430Y-1R134aتک فاز3293 BTU/HR
AE 4440Y-1R134aتک فاز4000 BTU/HR
AE 4448Y-1R134aتک فاز4968 BTU/HR
AE 4459Y-1R134aتک فاز5800 BTU/HR
AE 4495Y-1R134aتک فاز9997 BTU/HR
AZ A1320M-1R600Aتک فاز263 BTU/HR
AZ A1327M-1R600Aتک فاز314 BTU/HR
AZ A1330M-1R600Aتک فاز314 BTU/HR
AZ A1340M-1R600Aتک فاز392 BTU/HR
AZ A1350M-2R600Aتک فاز437 BTU/HR
AE 1360M-2R600Aتک فاز618 BTU/HR
AZ A1340M-3R600Aتک فاز392 BTU/HR
AE 1350M-3R600Aتک فاز512 BTU/HR
WJ 2450N-1R 290تک فاز4790 BTU/HR
AE 9422N-1R 290تک فاز2218 BTU/HR
WJ 2450N-1R 290تک فاز4800 BTU/HR
AE 9422N-1R 290تک فاز2218 BTU/HR
AE 9426N-1R 290تک فاز2730 BTU/HR
AE 9440N-1R 290تک فاز4400 BTU/HR
WJ 2450N-2R 290تک فاز4800 BTU/HR
AE 9422N-2R 290تک فاز2218 BTU/HR
AE 9426N-2R 290تک فاز2730 BTU/HR
AE 9440N-2R 290تک فاز4400 BTU/HR
AZ A0413N-6R 290تک فاز1365 BTU/HR
AE 2410Z-1R404A/R507تک فاز1024 BTU/HR
AE 2413Z-1R404A/R507تک فاز1300 BTU/HR
AE 2420Z-1R404A/R507تک فاز1830 BTU/HR
AE 2452Z-1R404A/R507تک فاز2300 BTU/HR
CA 2432Z-1R404A/R507تک فاز2883 BTU/HR
CA 2435Z-1R404A/R507تک فاز3395 BTU/HR
CA 2440Z-1R404A/R507تک فاز3924 BTU/HR
WJ 2435Z-1R404A/R507تک فاز2900 BTU/HR
WJ 2450Z-1R404A/R507تک فاز4430 BTU/HR
WJ 2455Z-1R404A/R507تک فاز5400 BTU/HR
BA 7440Z-1R404A/R507تک فاز3780 BTU/HR
AE 4440Z-1R404A/R507تک فاز4497 BTU/HR
AE 2410ZK-2R404A/R507تک فاز1153 BTU/HR
AE 2413ZK-2R404A/R507تک فاز1307 BTU/HR
AE 2416ZK-2R404A/R507تک فاز1580 BTU/HR
AE 2420ZK-2R404A/R507تک فاز1962 BTU/HR
AE 2425ZK-2R404A/R507تک فاز2286 BTU/HR
AE 2428ZK-2R404A/R507تک فاز2730 BTU/HR
CA 2432Z-2R404A/R507تک فاز2934 BTU/HR
CA 2435Z-2R404A/R507تک فاز3395 BTU/HR
WJ 2440Z-2R404A/R507تک فاز3907 BTU/HR
WJ 2450Z-2R404A/R507تک فاز4400 BTU/HR
WJ 2455Z-2R404A/R507تک فاز4800 BTU/HR
AW 2450ZK-2R404A/R507تک فاز5374 BTU/HR
AW 2462ZK-2R404A/R507تک فاز5800 BTU/HR
AW 2464ZK-2R404A/R507تک فاز6612 BTU/HR
AW 2495Z-2R404A/R507تک فاز8360 BTU/HR
AW 2510Z-2R404A/R507تک فاز10050 BTU/HR
BA 7440Z-2R404A/R507تک فاز3850 BTU/HR
BA 7443Z-2R404A/R507تک فاز4290 BTU/HR
BA 7452Z-2R404A/R507تک فاز5170 BTU/HR
BA 7459Z-2R404A/R507تک فاز5950 BTU/HR
CA 9465Z-2R404A/R507تک فاز6566 BTU/HR
WJ 9470Z-2R404A/R507تک فاز7329 BTU/HR
AW 7512Z-2R404A/R507تک فاز12198 BTU/HR
AW 7514Z-2R404A/R507تک فاز12502 BTU/HR
AW 7516Z-2R404A/R507تک فاز15960 BTU/HR
AW 7524Z-2R404A/R507تک فاز21700 BTU/HR
AW 9516Z-2R404A/R507تک فاز15960 BTU/HR
AE 4430Z-2R404A/R507تک فاز3276 BTU/HR
AE 2410ZK-3R404A/R507تک فاز1136 BTU/HR
AE 2413ZK-3R404A/R507تک فاز1314 BTU/HR
CA 2435Z-3R404A/R507تک فاز3685 BTU/HR
AW 2495ZK-2R404A/R507تک فاز8360 BTU/HR
AW 2450Z-9R404A/R507سه فاز4880 BTU/HR
AW 2464Z-9R404A/R507سه فاز6500 BTU/HR
AW 2495Z-9R404A/R507سه فاز8680 BTU/HR
AW 2510Z-9R404A/R507سه فاز9890 BTU/HR
AW 7512Z-9R404A/R507سه فاز11760 BTU/HR
AW 7514Z-9R404A/R507سه فاز14500 BTU/HR
AW 7516Z-9R404A/R507سه فاز16160 BTU/HR
AW 5524Z-9R404A/R507سه فاز23890 BTU/HR
AW 5526Z-9R404A/R507سه فاز26104 BTU/HR
AW 5534Z-9R404A/R507سه فاز31900 BTU/HR
AW 5538Z-9R404A/R507سه فاز37450 BTU/HR
AW5545Z-9R404A/R507سه فاز45294 BTU/HR
AW 2510ZXTR404A/R507تک فاز9700 BTU/HR
AW 9485ZXTR404A/R507تک فاز8400 BTU/HR
AW 9490ZXTR404A/R507تک فاز16400 BTU/HR
WJ 9510ZXTR404A/R507تک فاز11198 BTU/HR
WJ 7512ZXTR404A/R507تک فاز10652 BTU/HR
AW 7514ZXTR404A/R507تک فاز12516 BTU/HR
AW 7524ZXTR404A/R507تک فاز21400 BTU/HR
AW 2450ZXLR404A/R507سه فاز4600 BTU/HR
AW 2464ZXLR404A/R507سه فاز