انتخاب صفحه

شیر رسیور

پیش از پرداختن به معرفی شیر رسیور سردخانه نیاز است تاکمی درباره وظیفه رسیور صحبت کنیم.
شیر رسیور یک نقش جمع آوری کننده ی مبرد تقطیر شده را بر عهده دارد.
و به همین صورت در وضعیت پمپ داون قادر به نگهداری گاز مبرد در سیستم است.

این مخزن از جنس فولاد ساخته شده و شامل شیرهای قطع و شیر اطمینان می باشد.

محل نصب رسیور سردخانه بین کندانسور و فیلتر داریر است.
این مخزن باید در هر کدام از وضعیت های فرایند سیستم، دارای مقداری مایع و گاز باشد.
وقتی که حجم اوپراتور از کندانسور بالاتر باشد، و یا سیستم هایی موجود باشد که در آن  فرایند پمپ داون امکان پیش بینی داشته باشد از رسیور کمک گرفته می شود.

به هیمن صورت وقتی  که  فرایند تعمیری اجزای سیستم در حال اجرا باشد، قادریم از آن جهت حفاظت از مایع مبرد از رسیور استفاده کنیم.

به کار گرفتن شیر رسیور در سیستم های سردخانه دارای مزیت های فراوانی است ولی با این وجود بعضی از سیستم ها از استفاده از آن اجتناب می کنند.
زیرا اعتقاد دارند به علت آن که سیال موجود در این مخزن گاز-مایع است، فرایند زیر سردسازی صورت نمیپذیرد.
و یا به میزان بسیار پایینی انجام خواهد شد.

شیر رسیور سردخانه چیست؟‌

الان که با رسیور و فعالیت آن آشنا شدید، به معرفی شیر رسیور سردخانه می پردازیم.

شیر رسیور، شیری است که از نقش آن میتوان به کنترل میزان جریان سیال خروجی از رسیور را نام ببریم.
و در صورت استفاده از سیکل تبرید مکان نصب شیر رسیور سردخانه دقیقا پس از رسیور است.
جنس بدنه شیر رسیور از برنج نورد گرم است.
و امکان استفاده از آن در سیستم های تبریدی که در آن ها از مبردهای R134a, R404A, R407C,R410A,R507 R22,، به کار گرفته میشود، از شیر رسیور کمک گرفت.

به همین شکل حدود دمایی که مبرد در مخزن و شیر رسیور مجاز است داشته باشد، بین -35 تا -150  بوده و بیشینه ی فشار آن نیز تا 45 بار خواهد بود.

جنس کلاهک شیر رسیور از شیشه تقویت شده PBT است.
و با توجه به نوع شیر رسیور، اتصال درجه های آن نیز ممکن است دارای تفاوت هایی باشد.
برای نمونه سری های 6110 و 6120 برای اتصال 90  درجه و سری 6140  برای اتصال 120  درجه استفاده می شوند.

به کمک نیاز دارید؟ الان پیام بدهید