انتخاب تجهیزات سردخانه یکی از مراحل اولیه و بسیار مهم در طراحی سردخانه است. برای انتخاب تجهیزات مناسب باید مشخصات سیستم را بررسی کرد و محاسباتی را انجام داد که برای هر تجهیزات به روش متفاوتی انجام می شود. کندانسور یکی از اجزای اصلی سیستم خنک کننده است که وظیفه دفع گرمای جذب شده در اواپراتور به محیط را بر عهده دارد. برای درک اهمیت انتخاب کندانسور اتاق سرد، در قسمت بعدی به عواقب انتخاب کندانسور اشتباه می پردازیم.

نحوه انتخاب کندانسور سردخانه

اگر کندانسور بهینه برای سیستم انتخاب نشود، هم زیان اقتصادی و هم فنی را به دنبال خواهد داشت. انتخاب یک کندانسور کوچک برای اتاق سرد منجر به کاهش راندمان سیستم می شود و به زبان ساده تراکم به درستی انجام نمی شود. انتخاب کندانسور کوچک باعث افزایش دمای خروجی گاز مبرد می شود که در دراز مدت به شیر توقف کمپرسور آسیب می رساند و چون ویسکوزیته روغن در اثر افزایش دما کاهش می یابد، کمپرسور روغن کاری دچار مشکل می شود. برای جلوگیری از این مشکلات، انتخاب کندانسور سردخانه بر اساس اصول علمی ضروری است که در قسمت بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

 

نحوه انتخاب کندانسور سردخانه

عوامل موثر بر انتخاب کندانسور سردخانه عبارتند از:

  1. ظرفیت خنک کننده اواپراتور
  2. مصرف برق کمپرسور
  3. تفاوت بین دمای تقطیر کندانسور و دمای محیط
  4. نوع مبرد
  5. بالاتر از سطح دریا

ابتدا هر یک از این عوامل را توضیح می دهیم. ظرفیت خنک کننده اواپراتور برابر با بار خنک کننده یخچال بر حسب کیلووات است. توان مصرفی کمپرسور بر اساس مدل انتخابی کمپرسور و کاتالوگ مربوطه بر حسب کیلووات استخراج می شود. مجموع این دو پارامتر قدرت خنک کنندگی کندانسور خواهد بود که بر حسب کیلووات محاسبه می شود.

به طور کلی موقعیت جغرافیایی نصب سردخانه در انتخاب کندانسور موثر است. تاثیر این پارامتر را می توان در دو عامل تفاوت دمای تقطیر کندانسور و دمای محیط (ΔT) و ارتفاع از سطح دریا مشاهده کرد که بسته به دمای محیط، هر منطقه جغرافیایی به سه دسته طبقه بندی می شود: گرمسیری، معتدل و خنک. با توجه به جدول زیر، مقدار ΔT را می توان برای سیستم هایی که با گاز R22 برای هر منطقه جغرافیایی کار می کنند تعیین کرد:
با دانستن ΔT و دمای محیط می توان دمای مبرد در کندانسور را بدست آورد. لازم به ذکر است که این ارقام تجربی بوده و انتخاب باید بر اساس محدودیت ظرفیت مورد نیاز و محدوده عملکرد سیستم و همچنین اقتصادی بودن طراحی صورت گیرد.

ارتفاع از سطح دریا یکی دیگر از عوامل جغرافیایی موثر بر انتخاب کندانسور است. اثر این عامل در فرآیند محاسبه به عنوان ضریب تصحیح گام اعمال می شود.

نوع گاز مبرد در انتخاب کندانسور و همچنین عوامل موثر در انتخاب و خرید اواپراتور نقش دارد و در قالب ضریب تصحیح مبرد نشان داده خواهد شد. در ادامه برای درک بهتر به یک مثال پرداخته می شود.

بار خنک کننده یک اتاق سرد با گاز مبرد R22 15.3 کیلو وات محاسبه می شود. کمپرسور مدل 4HE-25 برند بیتزر بوده و با توجه به مشخصات فنی توان مصرفی آن 10.7 کیلو وات می باشد. سردخانه قرار است در تهران ساخته شود که ارتفاع آن از سطح دریا 1368 متر است.

ابتدا باید ظرفیت خنک کننده کندانسور محاسبه شود. همانطور که قبلا ذکر شد، کل ظرفیت خنک کننده اواپراتور و مصرف برق کمپرسور برابر با ظرفیت خنک کننده کندانسور خواهد بود. مقدار آن بر اساس معادله زیر 26 کیلو وات محاسبه می شود:
تهران از نظر جغرافیایی یک منطقه معتدل محسوب می شود، بنابراین مقدار ΔT برابر با 10 درجه سانتیگراد است. در مرحله بعد، ضریب تصحیح مبرد باید انتخاب شود. بسته به نوع گاز و جدول زیر این ضریب 1 خواهد بود.

با توجه به رابطه زیر، مقدار اسمی کندانسور محاسبه می شود:

در این راستا ظرفیت نامی کندانسور بر حسب کیلووات، بار تبرید کندانسور بر حسب کیلووات، ضریب تصحیح ارتفاع از سطح دریا، ضریب تصحیح مبرد و ΔT تفاوت بین دمای محیط و دمای مبرد در کندانسور است. مقدار ظرفیت اسمی کندانسور در این مثال 43.17 کیلو وات است.

اکنون لازم است به کاتالوگ سازندگان کندانسور مراجعه کرده و مدل مناسب را انتخاب کنید. کاتالوگ و لیست قیمت کندانسورهای برندهای ارشه، صابکول، نوین، نیک وتبادل کار در سایت شین تجهیز موجود است.